Konservativ revansch

Om konservatismens kamp mot jämlikhet och demokrati

Frihetlig elitism

Den österrikiske ekonomen Friedrich Hayek (född von Hayek) var en mönsterliberal som stod upp för individens frihet mot kollektivets förtryck. Det är så författaren och debattören Johan Norberg beskriver honom när han uppmärksammar Timbros nyutgåva av Hayeks Frihetens grundvalar på Svenska Dagbladets ledarsida. Konservativ elitist hade varit en mer rättvisande beskrivning av sagda ekonom. Hayek argumenterar förvisso för att friheten bör omfatta alla människor, alldeles oavsett vilken position de åtnjuter.. Read More

Den skadliga freden

Mina vänner, Sverige är ett fredsskadat land. Bakom denna insikt står örlogskapten Niklas Wiklund i svenska flottan. Sedan en tid tillbaka skriver han kolumner för Svenska Dagbladet. Dock inte i egenskap av avlönad officer, utan som ”fri försvarsdebattör”. Wiklund inleder sin kolumn Den långvariga freden kan ligga Sverige i fatet (20 mars 2015, på nätet med rubriken Sverige är ett fredsskadat land) med följande passage: Att vara försvarsminister i ett.. Read More