Vikten av ”frihandel” är ett återkommande tema i dessa dagar, inte minst i samband med de nu aktuella förhandlingarna kring handelsavtalet TTIP. Frihandel slungas ständigt fram i debatten som något positivt – från både regering och opposition – som om begreppet betecknade en okomplicerad och odelat god företeelse. Det första stora genombrottet för ”frihandel” kom dock i samband med ett synnerligen motbjudande kapitel i mänsklighetens historia. En konsekvens av den ärorika.. Read More