I Gävle styr Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna sedan i november. Samarbetet är sanktionerat av partiets högsta ledning som en testballong; faller experimentet väl ut kan Gävles kommunpolitik få stå modell för riksplanet där M i kommande val kan komma att förespråka en regeringskoalition med SD som stödparti. Sedan valåret 2014 har företrädare för M, Svenskt näringsliv och Allianstrogna opinionsbildare flörtat med SD för att dels knyta tätare band till.. Read More