I Gävle styr Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna sedan i november. Samarbetet är sanktionerat av partiets högsta ledning som en testballong; faller experimentet väl ut kan Gävles kommunpolitik få stå modell för riksplanet där M i kommande val kan komma att förespråka en regeringskoalition med SD som stödparti.

Sedan valåret 2014 har företrädare för M, Svenskt näringsliv och Allianstrogna opinionsbildare flörtat med SD för att dels knyta tätare band till partiet, dels ”fostra” dem. Den konservativa borgerligheten har således arbetat målmedvetet och metodiskt för att förvandla SD från rasistisk paria till ett salongsfähigt alternativ till blocköverskridande samarbeten.

Kommunpolitiken har dock även tidigare varit en plattform där M har testat och utvärderat kontroversiell politik innan de har lanserat den på riksplanet. Inte minst använde M denna strategi för att pröva privata lösningar inom offentlig service. Utvalda kommuner fick agera skyltfönster för privata förskolor, friskolor och kommunal service på entreprenad innan privatiseringsvågen slog igenom på bred front.

I dessa fall utnyttjade M det kommunala självstyret för att bakvägen smuggla in nya sätt att organisera offentligt finansierad verksamhet utan att behöva utsätta sig för uppslitande riksdagsdebatter eller medial granskning i ett känsligt inledningsskede. I sammanhanget var lokaljournalistikens svaga ställning i Stockholmsregionen en fördel.

Ett av dessa skyltfönster var och är Fredrik och Filippa Reinfeldts Täby norr om Stockholm. Under en kort period (2006-2009) granskade mina kollegor och undertecknad på Täby Danderyd Tidning den politiska verksamheten i kommunen. Vi kunde bland annat berätta om hur Moderaterna i Täby i närmare två decennier konsekvent hade brutit mot kommunallagen. Varken politiker eller kommunledningen hade brytt sig om att kontrollera om den förda politiken höll sig inom lagens råmärken (ytterst märkligt då borgerligheten sällan missar ett tillfälle att predika lag och rätt).

Till slut satte en dom i kammarrätten stopp för fortsatt ”avknoppning” av gemensamma tillgångar. Något som även fick återverkningar i Stockholms stad där Alliansen systematiskt hade bedrivit samma juridiskt tvivelaktiga politik. Men då var skadan redan skedd. Trots domen rev Täby inte heller upp sina tidigare beslut utan uppnådde i stället en förlikning med en av de privata aktörer som skott sig på skattebetalarnas bekostnad. I dag finns det ingen lokaltidning med regelbunden bevakning av kommunstyrelse, fullmäktige och förvaltning som granskar vad som försiggår i de kommunala korridorerna.

Tack vare Dagens Industris avslöjande om spelet bakom M:s försök att regera med stöd av SD i Gävle vet vi nu att den kommunala strategin lever i högönsklig välmåga. Kommuner kan inte bara användas som testballonger för planerade privatiseringar utan även för att visa hur hela riket skulle kunna styras med stöd av ett rasistiskt parti.

Gävlehistorien visar vikten av resursstark och oberoende kommunal journalistik. Men också hur avgörande det är att initierade och kunniga reportrar (på Dagens Industri i detta fall) verkligen granskar makthavare och deras strategier på djupet.

Share