Konservativ revansch, utgiven 2014.
Konservativ revansch, Kung Gråkappa Förlag 2014.

Med löften om valfrihet, självbestämmande och att det ska löna sig att arbeta har Fredrik Reinfeldt och nya Moderaterna genomfört en radikal omdaning av den svenska välfärdsstaten. Men trots privatiseringar och kundval är Fredrik Reinfeldt inte någon nyliberal politiker. Inte heller har han fört Moderaterna mot mitten. Reinfeldt är en ideologiskt driven politiker fast rotad i den konservativa traditionen. Konservativ revansch – Den politiska kampen mot jämlikhet under Reinfeldt visar hur konservativa ideal och föreställningar har vunnit inflytande i svensk politik under de senaste decennierna. Konservatismens mål är att värna hierarkiska strukturer i samhället och flytta över mer makt till den privata sfären där den är skyddad från demokratiskt inflytande. Med Reinfeldt har konservatismen gjort en framgångsrik återkomst i svensk politik.

 

Skrivet om Konservativ revansch

I Bibliotekstjänsts katalog, häfte nr 19, recenserar Håkan Philipsson Konservativ revansch (som finns att beställa via Adlibris). Här är ett utdrag ur recensionen:

Det är analytiskt skickligt och genomarbetat, men lär bli ordentligt ifrågasatt av just Moderaterna. Texten förtjänar verkligen att bli föremål för debatt. […] Det sjuder av tankar, som det finns all anledning att fundera vidare kring, i politiska kretsar, men också hos en politiskt nyfiken allmänhet.

Fakta om boken

Konservativ revansch — Den politiska kampen mot jämlikhet under Reinfeldt

Författare: Joakim Bröms
Layout/Omslag: Joakim Bröms/Kung Gråkappa Förlag
330 sidor, 545 gram, häftad
Tryck: Författares Bokmaskin
ISBN: 978-91-979899-1-6
Utgivningsår: 2014