Konservativ revansch

Om konservatismens kamp mot jämlikhet och demokrati

Den skadliga freden

Mina vänner, Sverige är ett fredsskadat land. Bakom denna insikt står örlogskapten Niklas Wiklund i svenska flottan. Sedan en tid tillbaka skriver han kolumner för Svenska Dagbladet. Dock inte i egenskap av avlönad officer, utan som ”fri försvarsdebattör”. Wiklund inleder sin kolumn Den långvariga freden kan ligga Sverige i fatet (20 mars 2015, på nätet med rubriken Sverige är ett fredsskadat land) med följande passage: Att vara försvarsminister i ett.. Read More

Överhetens ideologi

Konservatismens essens är att försvara de traditionella eliternas makt mot demokratiska rörelser underifrån som hotar att rasera den etablerade ordningen. En mer jämlik fördelning av makt och resurser är vad som fyller de överordnade med fasa. Alla grupper i samhället som befinner sig i underordnad position har därför en mäktig motkraft i konservatismen. För som statsvetaren Corey Robin formulerar saken: Despite the very real differences among them, workers in a.. Read More